Inbjudan till samråd 9 april – 6 maj 2024

Välkommen till avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken avseende vattenverksamhet, i samband med planerad byggnation av ett överföringssystem för avloppsvatten mellan kommunerna Knivsta och Sigtuna.

Planerad verksamhet

Roslagsvatten, som är VA-ansvarig i Knivsta kommun, planerar att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till grundvattenbortledning och infiltration av bortlett grundvatten i Knivsta kommun och Sigtuna kommun. Dessa åtgärder benämns vattenverksamhet enligt miljöbalken, och är tillståndspliktigt under vissa förutsättningar.
 

Inbjudan till samråd och hur du lämnar synpunkter på planerad vattenverksamhet

Du välkomnas att inlämna synpunkter till Roslagsvatten om planerad vattenverksamhetverksamhet.
 

Samrådssynpunkter inlämnas till Roslagsvatten senast den 6 maj 2024, via något av följande två sätt:

  • Via brev till:                 Roslagsvatten AB

Att: Miljö- och kvalitetsavdelningen, ”Samråd Knivsta”
Sågvägen 2
184 26 Åkersberga

 

Alla inkomna synpunkter kommer att bifogas tillståndsansökan.