Här kan du läsa om vad som händer på Roslagsvatten och dess kommuner vi verkar i. 
Nya bestämmelser, direktiv och aktuella händelser.

Arbetet fortsätter 2024

Vi fick tid att intervjua Marie Kjellman, projektledare för det framtida överföringssystemet, och passade då på att fråga hur hon ser på arbetet hitti...

Published on

Arkeologisk utredning steg 1 snart klar

Roslagsvatten genomför, via Länsstyrelsen, en arkeologisk utredning längs ledningssträckan. Länsstyrelsen har upphandlat Stiftelsen Kulturmiljövård so...

Published on

Arkeologisk utredning

Arbetet med den nya spillvattenledningen från Knivsta tätort till Märsta pågår för fullt. Den föreslagna ledningsdragningen undviker till stor del ida...

Published on

Detaljprojektering pågår

I projektet pågår detaljprojekteringen. Det är, precis som det låter, en detaljerad projektering och den beskriver ingående hur ledningssträckan och ledningssystemet ska se ut.

Published on

Systemhandlingsskedet avslutas

Projektet är i slutet av systemhandlingsskedet, vilket innebär att ledningssystemets funktioner och den tänkta ledningssträckan har bestämts och projekterats. På vissa platser behövs mer information om markförhållanden och därför kommer ytterligare geotekniska undersökningar utföras.

Published on

Geotekniska undersökningar

Under hösten och vintern 2022 genomfördes geotekniska undersökningar på olika platser längs sträckan. Undersökningarna är en viktig del i arbetet med att klarlägga vilken sträckning som är möjlig för den nya överföringsledningen.

Published on