VAD?

En överföringsledning ska byggas mellan Knivsta och Märsta. Det möjliggör fortsatt utveckling av Knivsta kommun, förbättrad vattenkvalitet i närområdet och minskad belastning på dricksvattentäkten Mälaren i stort.

VARFÖR?

Knivsta avloppsreningsverk har snart nått sitt kapacitetstak, och för att möjliggöra ytterligare samhällsutveckling behövs en ny avloppslösning. När den nya avloppslösningen är på plats kommer Knivsta avloppsreningsverk att rivas.

NULÄGE?

Just nu är de tre saker som har extra fokus: 1. För de fastighetsägare som berörs av överföringsledningen pågår dialog inför och avtalsskrivning. 2. Arkeologisk utredning steg 2 startar under våren. 3. Samråd vattenverksamhet pågår

Ny avloppslösning för Knivsta kommun

Det finns många fördelar med en överföringsledning för de boende i Knivsta. Genom att ansluta kommunen till Käppalaförbundets avloppsreningsverk tas krafttag för en förbättrad vattenkvalitet i närområdet. Detta är positivt ur det långsiktiga tidsperspektivet - då den ökade belastningen från en växande kommun inte kommer att belasta Knivstaån och dricksvattentäkten Mälaren.

Fördjupad information om projektet